Demands & Capacities Model

Het Demands & Capacities Model is een behandelmethode voor stotteren bij kinderen.

Op deze website vindt u informatie voor ouders over stotteren in het algemeen met informatie over RESTART DCM Werkwijze.

Voor logopedisten is er informatie te vinden over de ontwikkeling van en werken volgens de RESTART-DCM Werkwijze. De RESTART-DCM Werkwijze is in 2021 herzien en vrij toegankelijk. Via de download-knop op de informatiepagina voor logopedisten is deze in te zien.  Verder is er informatie over  publicaties & documentatie en de diverse workshops die worden georganiseerd voor logopedisten die met deze methode aan de slag willen.

Voor vragen over RESTART-DCM, workshops e.d. kunt u met ons contact opnemen.

Behandelmethode bij stotteren

RESTART DCM is één van de twee wetenschappelijk geteste stottertherapieën die in Nederland toegepast worden voor behandeling van stotteren bij jonge kinderen. Meer algemene informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.

 Videocoaching

RESTART DCM biedt videocoaching aan voor logopedisten die de basiscursus hebben gevolgd. Zij kunnen een video uploaden met aspecten van diagnostiek en/of behandeling voor supervisie doeleinden. Feedback, mogelijke alternatieven of behandelsuggesties worden besproken met een RESTART DCM trainer. Neem contact op voor meer informatie.

Cursus RESTART DCM
voor behandeling van stotteren bij kinderen

Basisworkshop DCM, Terugkomdagen & Verdiepingsdagen

RESTART DCM organiseert regelmatig de Basisworkshop Behandelen van jonge stotterende kinderen volgens het DEMANDS & CAPACITIES MODEL (RESTART) voor logopedisten.

Voor logopedisten die deze basiscursus hebben gevolgd maar die behoefte hebben aan opfrissen van de werkwijze, bijvoorbeeld doordat er weinig praktijkervaring mee is opgedaan of dat er vragen zijn gerezen vanuit ervaringen, zijn er Terugkomdagen. Hierbij wordt de werkwijze doorgewerkt vooral vanuit de eigen vragen van de cursisten en is er gelegenheid voor trouble shooting.

Daarnaast zijn er Verdiepingsdagen. Tijdens de basiscursus is er niet de mogelijkheid om alle componenten van het model in zijn geheel uit te werken. Dit is in het bijzonder het geval voor het Spraakmotorische domein en het Emotionele domein.  Tijdens twee verschillende verdiepingsworkshops staat 1 van deze domeinen centraal. De cursist krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in onderzoek en behandeling vanuit videomateriaal en casuïstiek zodat het specifieke domein genoeg ‘handen en voeten’  krijgt om deze in de eigen behandeling goed te kunnen oppakken.

English workshops DCM

In 2024 RESTART DCM will again organize a 4 Modules ONLINE workshop, suitable in terms of time, for participants  from the American continent. The spoken language will be English. For more information or registration please use our contact form

One more workshops will take place in 2024 between February and September also in a 4 Modules ONLINE workshop format, organized by SPA and English spoken. For substantive information on this workshop please use our contact form