Welkom bij RESTART DCM

Demands & Capacities Model
voor behandeling van stotteren bij kinderen

Meer over stotteren
Opfrisdagen voor logopedisten
Basis-cursus voor logopedisten
Verdiepingsdagen voor logopedisten
English workshops Demands & Capacities Model

Demands & Capacities Model

Het Demands & Capacities Model is een behandelmethode voor stotteren bij kinderen.

Op deze website vindt u informatie over stotteren in het algemeen, informatie over RESTART DCM met werkwijze voor ouders en logopedisten, publicaties & documentatie en onze cursussen voor logopedisten die met deze methode aan de slag willen.

Voor vragen over RESTART DCM kunt u met ons contact opnemen.

Behandelmethode bij stotteren

RESTART DCM is één van de twee wetenschappelijk geteste stottertherapieën die in Nederland toegepast worden voor behandeling van stotteren bij jonge kinderen. Meer algemene informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.

 Videocoaching

RESTART DCM biedt videocoaching aan voor logopedisten die de basiscursus hebben gevolgd. Zij kunnen een video uploaden met aspecten van diagnostiek en/of behandeling voor supervisie doeleinden. Feedback, mogelijke alternatieven of behandelsuggesties worden besproken met een RESTART DCM trainer. Neem contact op voor meer informatie.

Cursus RESTART DCM
voor behandeling van stotteren bij kinderen

Cursus DCM & verdiepingsdagen

RESTART DCM organiseert regelmatig de basiscursus Demands & Capacities Model voor logopedisten.

In vervolg daarop zijn er verdiepingsdagen waarin de methode verder geoefend en uitgediept wordt.

English workshops DCM

RESTART DCM offers workshops Demands & Capacities Model in English. These workshops take place in Rotterdam, The Netherlands, or on request in your own country.

More information