Welkom bij RESTART DCM

Demands & Capacities Model
voor behandeling van stotteren bij kinderen

Meer over stotteren
Terugkomdag voor logopedisten
Basis-cursus voor logopedisten
Verdiepingsdagen voor logopedisten
English workshops Demands & Capacities Model

Demands & Capacities Model

Het Demands & Capacities Model is een behandelmethode voor stotteren bij kinderen.

Op deze website vindt u informatie over stotteren in het algemeen, informatie over RESTART DCM met werkwijze voor ouders en logopedisten, publicaties & documentatie en onze cursussen voor logopedisten die met deze methode aan de slag willen.

Voor vragen over RESTART DCM kunt u met ons contact opnemen.

Behandelmethode bij stotteren

RESTART DCM is één van de twee wetenschappelijk geteste stottertherapieën die in Nederland toegepast worden voor behandeling van stotteren bij jonge kinderen. Meer algemene informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.

 Videocoaching

RESTART DCM biedt videocoaching aan voor logopedisten die de basiscursus hebben gevolgd. Zij kunnen een video uploaden met aspecten van diagnostiek en/of behandeling voor supervisie doeleinden. Feedback, mogelijke alternatieven of behandelsuggesties worden besproken met een RESTART DCM trainer. Neem contact op voor meer informatie.

Cursus RESTART DCM
voor behandeling van stotteren bij kinderen

Basiscursus DCM, Verdiepingsdagen & Opfrisdagen

RESTART DCM organiseert regelmatig de basiscursus Demands & Capacities Model voor logopedisten.

Voor logopedisten die deze basiscursus hebben gevolgd maar die behoefte hebben aan opfrissen van de werkwijze, bijvoorbeeld doordat er weinig praktijkervaring mee is opgedaan of dat er vragen zijn gerezen vanuit ervaringen, zijn er terugkomdagen. Hierbij wordt de werkwijze doorgewerkt vooral vanuit de eigen vragen van de cursisten en is er gelegenheid voor trouble shooting.

Daarnaast zijn er verdiepingsdagen. Tijdens de basiscursus is er niet de mogelijkheid om alle componenten van het model in zijn geheel uit te werken. Dit is in het bijzonder het geval bij de spraakmotorische component en de emotionele component.  Tijdens een verdieping staat 1 van deze componenten centraal. De cursist krijgt de gelegenheid om zich te verdiepen in onderzoek en behandeling vanuit videomateriaal en casuïstiek zodat de specifieke component genoeg ‘handen en voeten’  krijgt om deze in de eigen behandeling goed te kunnen oppakken.

English workshop DCM

RESTART DCM will offer 2 workshops in Istanbul, Turkey at the request of DILGEM. The spoken language will be English. These workshops are postponed to January 2021 and will be partly online. For more information, registration, cost e.d. use this link.  Click to download the DILGEM flyer. For substantive information RESTART-DCM or use our contact form

In 2021, July 15-16 and September 11, RESTART DCM will offer an ONLINE workshop. The spoken language will be English. For more information or registration please use our contact form