Stotteren bij kinderen

Wanneer begint stotteren bij een kind?

Meestal begint stotteren bij een kind tussen het 2e en 7e jaar. Dit kan er als het ware insluipen, geleidelijk en met perioden van herstel. Het stotteren kan ook plots starten terwijl het kind voor die tijd volledig vloeiend sprak.

Herstellen zonder behandeling

Een groot deel van deze kinderen herstelt vanzelf zonder enige vorm van behandeling. Het kind zit midden in een periode waarin hij druk bezig is zijn spraak en taal te ontwikkelen. Stotteren kan als tijdelijke verstoring optreden die verdwijnt naarmate de taalvaardigheden bij het kind toenemen.

Als herstel niet vanzelf gaat

Er zijn echter ook kinderen bij wie het herstel niet vanzelf gaat. Naarmate het stotteren bij het kind langer bestaat nemen de kansen op spontaan herstel af. Ook wanneer stotteren in de familie voorkomt is de kans op spontaan herstel kleiner. Onderzoek heeft aangetoond dat genetische factoren een rol spelen.

Samen met een logopedist of logopedist-stottertherapeut kunnen ouders de risicofactoren die spontaan herstel in de weg kunnen staan, voor hun kind in kaart brengen.

Behandelingsmogelijkheden bij stotteren

Mocht daaruit blijken dat behandeling geïndiceerd is dan kunnen ouders de keuze maken uit twee behandelwijzen. Beide behandelwijzen zijn wetenschappelijk onderzocht en bewezen gelijk effectief te zijn. Vandaar dat de richtlijn ‘Stotteren bij kinderen, adolescenten en volwassenen’ logopedisten en stottertherapeuten aanbeveelt om, in overleg met de ouders, één van beide behandelwijzen te kiezen. Eén van deze behandelwijzen is die volgens het Lidcombe Programma. De andere behandelwijze is die van het Demands and Capacities Model ook wel afgekort tot DCM. Voor verdere informatie over deze werkwijze kijkt u bij -over  RESTART-DCM- op de site.

Behandelen voordat stotteren chronisch wordt

Behandeling bij het jonge stotterende kind is er op gericht om te voorkomen dat het stotteren een chronisch probleem wordt. Stotteren op latere leeftijd kan immers grote gevolgen hebben. Zo kan het kind spanning of angst ontwikkelen om te praten, woorden of situaties gaan vermijden of worden sociale contacten negatief beïnvloed door het stotteren. Door tijdig met behandeling te starten kunnen de kansen op vloeiend spreken flink worden vergroot en daarmee de mogelijke gevolgen van stotteren worden voorkomen.

Meer over stotteren

Meer informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.