Terugkomdag RESTART DCM voor logopedisten

VERDIEPING EMOTIONELE DOMEIN II

Terugkomdag RESTART-DCM – Verdieping Emotionele domein (Emo II)

15 april 2024

Deze ééndaagse workshop is bedoeld voor collega-logopedisten die eerder de driedaagse basiscursus Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART-werkwijze hebben gevolgd én de Verdiepingsdag Emotionele domein, OF goed bekend zijn met de werkwijze.

In de basiscursus kon de emotionele component beperkt aan bod kunnen komen. Daarom, en omdat vanuit wetenschappelijk onderzoek naar voren komt dat temperament factoren een belangrijke rol spelen bij kinderen die blijven stotteren (zie o.a. Smith et al, 2018) hebben we deze component verder uitgediept in een aparte workshop. Nu bieden we een terugkomdag aan waarbij de focus opnieuw gelegd wordt bij het Emotionele domein passend binnen de RESTART-DCM Werkwijze fase 1 en fase 2.

Tijdens de workshop komen aan bod:

  1. Theorie:

Robin Jones, Kurt Eggers, en Hatun Zengin-Bolatkale (2022). Temperamental and Emotional Processes. Hoofdstuk 6 in Zebrowski et al.: Stuttering and Related Disorders of Fluency, Fourth Edition (ISBN 978-1-68420-253-9)

  1. Praktijk:

Casuïstiek met vragen over het EMO domein

Op verzoek van deelnemers herhalen en uitdiepen van onderdelen uit het EMO domein

Aanmelding voor de cursus

Als je belangstelling hebt, meld je dan aan voor 1 maart 2024. Op dat moment beslissen we of de Verdiepingsdag ‘Emo II’ doorgaat. Als er op deze dag minimaal 12 inschrijvingen zijn dan gaat deze door.

De aanmelding omvat twee stappen:

  1. Aanmelding voor de Verdiepingsdag per email

Per e-mail: via het contactformulier op de website www.restartdcm.nl met vermelding van naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats (voor op certificaat) met het nummer van het Kwaliteitsregister Paramedici.
Bij overschrijding van het maximale aantal deelnemers (26) wordt een plaats toegekend op grond van de aanmeldingsdatum. Wanneer je je hebt opgegeven dan geldt vanaf 1 maart 2024 je aanmelding als definitief en is er een annuleringsregeling van toepassing. Deze kan worden opgevraagd.

  1. Betaling van het cursusgeld

Als je je hebt aangemeld voor de Verdiepingsdag en deze gaat door, dan ontvang je een email van Het Congresbureau Erasmus MC. De betaling wordt via dit bureau geregeld. Het bedrag is voor de Verdiepingsdag, inclusief koffie/thee, lunch en cursusmateriaal.

Nadere informatie

Alle cursisten worden geacht ter voorbereiding op de Verdiepingsdag de RESTART-DCM werkwijze en bijlagen nogmaals goed door te nemen. Zie https://restartdcm.nl/over-restart-dcm-stottertherapie-kind/werkwijze-logopedisten-restart-dcm-logopedie-stotteren/  voor de downloads.
Rondom 1 maart krijgen de deelnemers een verzoek toegestuurd om door te geven waar hun belangstelling m.b.t. het praktische deel van de Verdiepingsdag ligt. Verder wordt twee tot drie weken voor aanvang van de cursus de bijbehorende literatuur verzonden ter voorbereiding. De zelfstudie is onderdeel van de accreditatie en niet vrijblijvend. Zelfstudie-vragen over de (Engelstalige) literatuur moeten vóór aanvang van de Verdiepingsdag worden beantwoord.

Praktische informatie o.a. over precieze locatie etc. volgt eveneens enkele weken voor aanvang.

Mensen die inhoudelijke vragen hebben, kunnen deze per email stellen. Ook voor vragen over de betaling, aanmelding etc. kunnen via de email naar info@restartdcm.nl of via het contactformulier op de website www.restartdcm.nl

Datum

Terugkomdag 15 april 2024

Tijd 10:00 uur (09:30 uur inloop), einde 17:00 uur
Locatie Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam
Docenten Marie-Christine Franken, PhD, spraaktaalpatholoog, logopedist-stottertherapeut, geregistreerd European Fluency Specialist, Sophia te Rotterdam, trainer RESTART DCM Werkwijze

Ellen Laroes, logopedist-stottertherapeut, eigen praktijk te Brunssum en oud-docent Vloeiendheidsstoornissen Zuyd Hogeschool te Heerlen, trainer RESTART DCM Werkwijze

Femke de Smit, logopedist-stottertherapeut (ECSF graduate 2011), geregistreerd European Fluency Specialist, mede-praktijkeigenaar van Logopediepraktijk Tilburg, trainer RESTART DCM Werkwijze.

Joeri van Ormondt, logopedist-stottertherapeut (ECSF graduate 2017), geregistreerd in het Europese register voor stottertherapeuten (EFS), eigenaar van De Stotterpraktijk, trainer RESTART DCM Werkwijze en ervaringsdeskundige w.b. stotteren.

(afhankelijk van groepsgrootte wordt de workshop door 1 of 2 docenten verzorgd)

Kosten 275 euro, incl. koffie/thee, lunch, en cursusmateriaal
Contact informatie info@restartdcm.nl
Doelgroep Logopedisten die jonge, stotterende kinderen behandelen, de basiscursus Demands en Capacities Model (DCM) volgens de RESTART Werkwijze én de Verdiepingsdag Emotionele domein hebben gevolgd OF daar goed bekend mee zijn
Studie belastinguren 10
Accreditatie 8.5 stADAP
Aantal deelnemers Minimaal 12, maximaal 24

DOWNLOAD HIER DE FLYER TERUGKOMDAG RESTART-DCM

Nadere informatie

Ongeveer twee weken voor aanvang van de cursus ontvangen de mensen die geplaatst zijn voor de terugkomdag nadere informatie o.a. over de precieze  locatie etc. Mensen die nog inhoudelijke vragen hebben, kunnen deze bij voorkeur per email stellen of telefonisch (alleen in dringende gevallen):

Ellen Laroes: tel. nr.  045-5271228

Femke de Smit: tel. nr. 06-20554939

Vragen over de betaling, aanmelding etc. kunnen alleen gemaild worden naar: info@restartdcm.nl

Voor aanmelden, vul onderstaand formulier volledig in.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.