Werkwijze voor logopedisten

Logopedie bij stotteren van een kind

Over RESTART DCM

Sinds de jaren tachtig is vrijwel iedere logopedist bekend met de werkwijze volgens het Demands & Capacities Model. Diverse Amerikaanse spraak-taalpathologen, dr. J. Riley en dr. G. Riley, dr. E, Conture, dr. W. Starkweather en dr. H. Gregory, gaven in die tijd workshops in Nederland. Alhoewel al deze experts duidelijk hun eigen accenten in manier van werken hadden, is hun benadering op te vatten als een ‘Demands-and-Capacities Model benadering’. Stotteren wordt daarbij beschouwd als een uiting van een disbalans tussen de ‘Demands’, de verwachtingen ten aanzien van vloeiend spreken enerzijds en de ‘Capacities’, de mogelijkheden of vaardigheden voor vloeiend spreken anderzijds.

Behandelstandaard

De behandeling volgens dit Demands & Capacities Model (DCM) is vanaf die tijd uitgegroeid tot de behandelstandaard voor jonge kinderen die stotteren. Werken volgens dit model werd onderwezen op de opleidingen Logopedie.

Variaties in behandeling

Echter, de precieze wijze van werken volgens het DCM- model in de Nederlandse praktijk varieerde vrij sterk. Soms kregen ouders alleen adviezen, bijvoorbeeld om langzamer en in korte zinnen tegen hun kind te spreken en weinig vragen te stellen terwijl andere logopedist(-stottertherapeut)en geen adviezen gaven maar daadwerkelijke gedragsveranderingen trainden.

Sommige richtten zich alleen op verlaging van ‘demands’, de verwachtingen, terwijl anderen ook aan vergroting van de mogelijkheden van het kind werkten.

Het DCM-model is zowel door Dr. Starkweather en zijn directe collega’s zelf als door anderen in de loop der jaren bovendien verder uitgewerkt.

Up-to-date behandelprotocol

In het kader van het wetenschappelijke onderzoeksproject, de RESTART-studie, is een behandelprotocol volgens het DCM model uitgewerkt. In dit protocol zijn de recente ontwikkelingen rondom onderzoek en behandeling van de Demands en Capacities verwerkt tot een up to date handelwijze. Alle deelnemende logopedist(-stottertherapeut)en konden zo op een vergelijkbare wijze de behandeling volgens DCM uitvoeren volgens de meest recente inzichten.

Gedurende de studie en ook achteraf gaven de meewerkende logopedisten aan dat werken volgens dit behandelprotocol als van grote meerwaarde werd gezien, los van de onderzoeksdoeleinden van de studie. Dit resulteerde in het vrij toegankelijk maken van de uiteindelijke versie van deze werkwijze.

Werkwijze in revisie – tijdelijk niet beschikbaar
Download Video Interactie Analyse formulier
in revisie – tijdelijk niet beschikbaar
Download Communiceren met Kinderen
in revisie – tijdelijk niet beschikbaar

Opleiding Demands & Capacities Model

Deelnemende logopedisten hadden gedurende het studietraject bovendien regelmatig bijeenkomsten waar de procedures onderling konden worden besproken.

Om logopedisten die met jonge stotterende kinderen willen werken volgens het DCM in staat te stellen om ook, met gedegen kennis rondom de onderzoeks- en behandelwerkwijze aan de slag te kunnen, is er daarom een 3-daagse workshop ontwikkeld.

Praktisch werken met dit model heeft een centrale rol tijdens de workshop. Na ervaring opdoen met de werkwijze kan, tijdens een bijeenkomst van 1 dag, gewerkt worden aan verdieping.

Voor verdere informatie over de inhoud – zie de Cursus op deze site.

Basiscursus RESTART DCM
Verdiepingsdag RESTART DCM