Over RESTART-DCM

Demands & Capacities Model

Wat is RESTART-DCM?

RESTART-DCM, waarbij DCM staat voor Demands & Capacities Model, is een werkwijze voor stotterende kinderen die op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld. RESTART verwijst naar de wetenschappelijke studie.

Hoe is RESTART-DCM ontstaan?

De RESTART-DCM Werkwijze voor stotterende kinderen gebaseerd op het Demands & Capacities Model, kortweg DCM, is ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek naar effectieve behandeling van jonge stotterende kinderen. In dit onderzoek, de zogenaamde RESTART studie, zijn twee gangbare behandelwijzen met elkaar vergeleken. Beide behandelwijzen geven vergelijkbare resultaten. De werkwijze die uit deze studie is voortgevloeid wordt de RESTART-DCM Werkwijze genoemd.

Meer info

Op deze website geven wij informatie over stotteren, stottertherapie bij een kind, informatie over de behandeling met de RESTART-DCM Behandelwijze voor ouders en logopedisten. Voor logopedisten bieden wij de mogelijkheid de basiscursus te volgen met daaropvolgend verdiepingsdagen.

Voor de RESTART-DCM Werkwijze klik hier of ga naar de pagina met meer informatie voor de logopedist

Meer informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.

Werkwijze voor ouders & logopedisten

Ouders spelen een belangrijke rol binnen de RESTART-DCM.
Logopedisten die willen werken met de DCM Werkwijze kunnen gebruik maken van een korte omschrijving ervan die zij met ouders kunnen bespreken. Deze omschrijving is te vinden in bijlage 3 van de Werkwijze: ‘Starten met RESTART-DCM THERAPIE: Informatie voor ouders‘.