Over RESTART DCM

Demands & Capacities Model

Wat is RESTART DCM?

Restart DCM, waarbij DCM staat voor Demands & Capacities Model, is een behandelprotocol voor stotterende kinderen dat op basis van wetenschappelijk onderzoek is ontwikkeld.

Hoe is RESTART DCM ontstaan?

Het behandelprotocol voor stotterende kinderen gebaseerd op het Demands & Capacities Model, kortweg DCM, is ontwikkeld voor wetenschappelijk onderzoek naar effectieve behandeling van jonge stotterende kinderen. In dit onderzoek, de zogenaamde RESTART studie, zijn twee gangbare behandelwijzen met elkaar vergeleken. Beide behandelwijzen geven vergelijkbare resultaten. De werkwijze die uit deze studie is voortgevloeid wordt de RESTART-DCM werkwijze genoemd.

Meer info

Op deze website geven wij informatie over stotteren, stottertherapie bij een kind, informatie over de behandeling met het DCM protocol voor ouders en logopedisten. Voor logopedisten bieden wij de mogelijkheid de basiscursus te volgen met daaropvolgend verdiepingsdagen.

Voor meer informatie bekijk de RESTART DCM werkwijze op de website van de Nederlandse Vereniging van Stottertherapie.

Meer informatie over stotteren is te vinden op www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl.

Werkwijze voor ouders & logopedisten

Ouders spelen een belangrijke rol in het behandelprotocol DCM.
Voor logopedisten die willen gaan werken met het Demands & Capacities Model is er kort een beschrijving.

Meer informatie voor ouders
Meer informatie voor logopedisten
Publicaties & documenten over RESTART DCM